понедельник, 6 марта 2017 г.

Dobývání

dobývání, hor. souhrn všech práci spojených s vyrabáním užitkového nerostu z jeho ložiska; při d. povrchovém je ložisko bezprostřední pod povrchem nebo je pokryto homnami, jejichž odklid lze provést hospodárně (lom, rýžoviska). D. se pro vidi rýpadly, hydromech. nebo v kombinaci s trhacími pracemi; při dobýváti hlubinném, kdy je ložisko ve větší Hloubce se používá hlavně těchto netod: a) stěnových porubů pro dobýváni ložisek velké mocnosti sloje, jřičemž šiřka pokosu odpovídá délce -amene dobývacího stroje; b) porubů nenších délek (zátinka): c) pilířování, pí němž se ložisko rozdělí chodbám: lak, že mezi nimi vzniknou pilíře, které se pak vyrubávaji; d) komorováni, imž se dobývají mocná ložiska na ceku mocnost nebo v etážích; e) d. poc štítem na mocných strmých uhelným ložiskách. Selektivní d. (výběrové) je způsob, při němž se v témže ložisku dobývají nerosty různé kvalty. Vy-rubaný prostor se zajišťuje ýztuží. Tato výztuž se při postupu výrubu plení a výru báný prostor se nťchá zavalit nebo se vyplňuje hlušinou (zá-kladka); d. a nakládání se dies převážně spojuji v dobývacích tombaj-nech.

Комментариев нет:

Отправить комментарий