воскресенье, 5 марта 2017 г.

APT-systém

APT-systém, angl. Automatic Picture Transmission, automat, předávání o-brázků — systém zajišťující automat, předáváni zejm. met. snímků (oblačnost) z družic do pozemních stanic. Apuleius [-lejus] Lucius, asi 125 — 180, řím. spisovatel a filozof ze sev. Afriky. Proslavil ho dobrodružný román Proměny čili Zlatý osel, první plně zachovaný ant. román. Je protkán četnými příběhy, obsahuje např. báji Amor a Psýché.

Комментариев нет:

Отправить комментарий