среда, 8 марта 2017 г.

Kantonu na Aaře

kantonu na Aaře, 149 800 obyv. Sídlo spolkových úřadů. Prům. zbrojní, cbem., stroj., text., el.tech., polygr., potr.. pivovarnický. Dop. křižovatka. Hist. památky, zvi. měšťanské domy ve středu m. Muzea, knihovny, univ. (zal. 1834). Sídlo Světové poštovní unie. — Za). 1191, od 1218 svobodné říšské m., od 1353 člen spříseženectva švýc.; 1798 obsazen fr. vojskem, od 1848 hl.m. Švýcarska; 2. kanton v sz. Švýcarsku, 6050 km2, 925 000 obyv., kantonální m. Bern.

Divina

Divina, zeměd. obec ve Stredosl. kr., okr. Žilina, 2967 obyvatel, divinyl [dy-, řec. -I- lat.], nenasycený uhlovodík, zákl. látka syntetického kaučuku. V.t. butadien. divis [dy-, lat.] viz spojovník, divisio [dy- zi-ó, lat.] viz oddělení. Diviš Jiří, 1886-1959, č. lékař, chirurg; prof. UK, akad. ČSAV (1954). Zakl. moderní čs. hrudní chirurgie. Ř.rep. (1956).

вторник, 7 марта 2017 г.

Andromaché

Andromaché, řec. mytol. manželka Hek-tórova; po pádu Tróje otrokyně Neop-tolemova.

Dojnost

dojnost, potenciální schopnost dojnice k produkci mléka. Tato schopnost je výsledkem dědičného založení (genotypu) a vývojových činitelů.

Cícvár

cícvár [perština]. karbonátové (kal-

Antonius

Antonius [-tóny-], asi 1465 — 1520, sl. zlatník; vytvořil např. signované m. pečetidlo a pravděpodobně i kalich z košického dómu, monstranci a ol-tářní kříž ze Spišské Nové Vsi. Viz ilustrace str. 98.

Behring

Behring [bé-] Emil Adolph von, 1854 až 1917, něm. lékař, bakteriolog; prof.