пятница, 3 марта 2017 г.

Cyklometrická funkce

cyklometrická funkce, inverzní funkce ke goniometrickým (trigonometrie kým) funkcím: arkussinus, arkuskosi-nus, arkuskotangens. arkustangens. Např. aresin x je úhel (v obloukové míře), jehož sinus je roven .v. cyklomorfóza [řec.]. periodicky se opakující sezónní změny vnějšího tvaru těla planktonních organismů v průběhu roku, např. bičíkovců, viřníkú a perlo-oček.

Комментариев нет:

Отправить комментарий